Luchtvaart in Nederland

 

Luchtvaart is nu een heel normaal begrip in het dagelijks leven, maar het bestaat pas zo’n honderd jaar. In 1903 maakten twee broers uit Amerika hun eerste testvlucht. Orville en Wilbur Wright vlogen zo’n twaalf seconden in hun eigengemaakte toestel, de Wright-Flyer. Later op die dag slaagden ze erin het vliegtuigje van 340 kilogram een minuut in de lucht te houden en 800 meter te vliegen.

Zes jaar later, op 27 juni 1909, ging het eerste vliegtuigje het Nederlandse luchtruim in. Een Franse graaf genaamd De Lambert deed een vliegdemonstratie bij Etten-Leur op de heide. Het duurde daarna niet lang meer voor de regering een wet indiende voor luchtvaart bij de Tweede Kamer. Dat gebeurde in oktober van 1911 met de ‘Vlieg- en Luchtvaartwet’. Het bleef een aantal jaar stil tot na de Eerste Wereldoorlog de burgerluchtvaart pas echt op gang kwam.

42358666

Het jaar 1919 was een belangrijk jaar voor de luchtvaart in Nederland. Op 7 oktober dat jaar werd de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM) opgericht. Toenmalig koningin Wilhelmina gaf er de koninklijke titel aan. Hetzelfde jaar werd ook vliegtuigfabriek Fokker opgericht en de voorloper van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium; de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL).

Op de conventie van Parijs in 1919 werd de International Commission for Air Navigation (ICAN) opgericht. Ook Nederland sloot zich daarbij aan. ICAN is een voorloper van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Deze kwam tot stand op 7 april 1947 en staat ook wel bekend als ICAO (van de Engelse naam ‘International Civil Aviation Organization’). In de Tweede Wereldoorlog waren er veel ontwikkelingen geweest in de vliegindustrie en er ontstond behoefte aan afspraken voor de hele wereld voor een veilige en ordelijke ontwikkeling van het luchtverkeer. Deze werden tijdens de Conventie van Chicago in1947 opgetekend.

In Nederland is sinds de 1945 de Rijksluchtvaartdienst (RLD). De dienst hield zich bezig met ontwikkelingen rond de burgerluchtvaart. In 2000 werd afstand gedaan van de Rijksluchtvaartdienst en werd de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit opgericht. Tegenwoordig is dat Inspectie Leefomgeving en Transport.